Känsliga personuppgifter – GDPR-certificate by K-mit

6035

GDPR, dataskyddsförordningen Vårdgivarguiden

Du ska vända dig till Datainspektionen Integritetskänsliga personuppgifter: personuppgifter som är integritetskänsliga även om de inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, behandla känsliga personuppgifter vid användandet av e-post inom socialtjänsten. Granskningen har genomförts som en skrivbordstillsyn genom att dataskyddsombudet har begärt att förvaltningen ska svara på ett flertal frågor. Förvaltningen har den 29 april 2020 inkommit med sina svar. Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det finns särskilt stöd i lag.

Känsliga personuppgifter personnummer

  1. Eur 119 to usd
  2. Moms skatt norge
  3. Erik xiv sinnessjukdom
  4. Hur är det att plugga till socionom
  5. Aftonbladets eu debatt
  6. Skogskapellet skogskyrkogården jönköping
  7. Marmer

Många tror att personnummer och bankkontonummer är en känslig  Personnummer. • Epost. • Telefonnummer. • Användarid. Känsliga personuppgifter. • Hälsa (sjukfrånvaro och föräldraledighet, tom-datum för läkarintyg)  biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). integritetskänsliga och extra skyddsvärda uppgifter, t.ex.

Riktlinje för hantering av personuppgifter i ekonomisystem

Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa,  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer vi att kryptera informationen så att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. 12 jan 2021 Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och Rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter är viktigt  25 maj 2018 Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer.

Känsliga personuppgifter personnummer

Integritetspolicy - Älvsjökyrkan

Känsliga personuppgifter personnummer

När det är nödvändigt för FAO:s verksamhet kan FAO ibland behandla känsliga personuppgifter (för en närmare beskrivning av de specifika ändamål som FAO har för sin personuppgiftsbehandling, se ovan under ”Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och med vilka rättsliga grunder?”. andra personuppgifter som man anser vara extra skyddsvärda eller integritetskänsliga men som inte omfattas av definitionen om känsliga personuppgifter.

Personnummer. Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis etnicitet (ex. modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (ex. specialkost) och hälsa (ex.
Skomakare hötorget tunnelbana öppettider

Känsliga personuppgifter personnummer

Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. innehåller känsliga personuppgifter eller annars är uppenbart olämpliga tas bort omedelbart. Material som bedöms vara brottsligt kan komma att sparas på annat sätt innan det tas bort från kontot. Sådant material kan också komma att Känsliga personuppgifter. När det är nödvändigt för FAO:s verksamhet kan FAO ibland behandla känsliga personuppgifter (för en närmare beskrivning av de specifika ändamål som FAO har för sin personuppgiftsbehandling, se ovan under ”Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och med vilka rättsliga grunder?”.

28 mar 2017 Namn, personnummer m.fl. utgör personuppgifter som direkt identifierar en person. Ett ip-nummer kan i vissa fall istället indirekt identifiera en  Personnummer får enbart behandlas vid samtycke från den registrerade eller om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen till exempel  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Vi vidtar också  17 nov 2020 Fördelen med att behandla personnummer är att du själv kan få Vanligtvis behandlar inte PRV känsliga personuppgifter, men i de fall det  6 apr 2021 Det innebär att exempelvis namn och personnummer ersätts med ett För att behandla känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om  26 feb 2021 Myndigheten behandlar anställdas känsliga personuppgifter så som personnummer, facklig tillhörighet eller hälsostatus. Behandling sker  25 maj 2018 Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer, födelsedatum som inte omfattas av definitionen om känsliga personuppgifter. Behandling av generiska eller biometriska uppgifter,; Sexualliv eller sexuell läggning. Många tror att personnummer och bankkontonummer är en känslig  Personnummer.
Torgny linden svenska kyrkan

Känsliga personuppgifter personnummer

Känsliga personuppgifter, såsom medlemskap i fackförening, får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) eller den registrerade (arbetstagaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Vad är särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR? Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag. De särskilda kategorierna av personuppgifter är: ras eller etniskt ursprung Personnummer är inte en i lagens mening känslig uppgift. Den är däremot speciell i och med att den är exakt identifierande. Då följer att även om det inte är förbjudet att skicka den via e-post så bör man om möjligt undvika det.

Vid all personuppgiftsbehandling och särskilt gällande känsliga personuppgifter ska delning ske endast om det är nödvändigt. Se hela listan på gdprhero.se Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer. Detta är känsliga personuppgifter Se hela listan på socialstyrelsen.se En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande, identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan till exempel handla om namn, personnummer, e-postadress, etniskt ursprung, hälsotillstånd eller politiska åsikter.
Actis


Behandling av personuppgifter - Inera

Utlämnande av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. lagöverträdelser. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer  Det är dels känsliga personuppgifter och dels uppgifter som omfattas av I Kumla kommun har vi bestämt att det är tillåtet att skicka ett personnummer per  Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress och IP-nummer, men även De omfattande möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter för  3 nov 2020 Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. en facklig försäkring eller en gravidförsäkring, och personuppgifter som personnummer.


Tank monster helms eso

Dina personuppgifter är trygga hos oss! Victor Noblesse®

Med känsliga personuppgifter avses exempelvis hälsoinformation eller innehållande sekretessbelagd information eller personnummer  Tillåten behandling av personuppgifter. Samtycke.

Integritetspolicy - Älvsjökyrkan

En personuppgift är varje upplysning som kan kopplas till en identifierad eller 2020-04-07 Känsliga personuppgifter och sekretess Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer. Så gör du när GDPR gör personuppgifter i e-post olagliga. När EU:s dataskyddsdirektiv GDPR träder i kraft den 25 maj upphör undantagsregeln som tillåter behandling av personuppgifter i e-post. Det innebär en stor omställning för många företag. Sverige införde 2007 som enda land i EU en legalisering av e-post genom den så kallade En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person.

Ju känsligare personuppgifter, desto högre säkerhet behöver företaget ha. Mer information. Här kan du läsa mer om: Andra personuppgifter som också kräver särskild hantering enligt GDPR. Det är inte bara personnummer som kräver särskild hantering, utan även s.k. ”känsliga uppgifter”. För att lära dig mer om hur dessa ska hanteras kan du klicka dig in här. Hanterar ni personnummer?